Over BC Gova

Bc Gova is sinds 2003 een zelfstandige vereniging. Daarvoor was het een onderafdeling van de Giro personeelsvereniging GOVA (Giro Ontspannings Vereniging Arnhem). De badmintonafdeling is in 1971 opgericht. De eerste jaren werd er gespeeld in de politiesporthal in Arnhem, waar de club over 3 speelvelden beschikte. In 1979 moest de vereniging, die op dat moment uit haar jasje gegroeid was, naar een andere en grotere locatie uitzien. Dit werd sporthal ‘de Laar West’ waar tot heden nog steeds gespeeld wordt.

Sporthal “de Laar west” beschikt over 9 velden en heeft een mooie (sinds 2015) nieuwe kantine. Deze wordt ook veel gebruikt door BC Gova. Wij spelen op de dinsdagavond (vrij spelen), donderdagavond (training) en zondag ochtend (competitie). Heb je interesse om ook te komen badmintonnen, kom dat gerust lang op een speelavond of kijk even voor de contact gegevens bij het kopje “lidmaatschap”. 

Locatie

Sport & Ontmoetingscentrum “De Laar-West”
Brabantweg 155
6844 GA Arnhem

Google Maps

Apple Maps