Nieuwsbrief

Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief twee keer per badmintonseizoen verschijnt:

  • De eerste voor aanvang van het nieuwe seizoen
  • En de tweede rond de kerstvakantie

De nieuwsbrieven worden per mail aan alle leden verstuurd. De laatste nieuwsbrief staat hieronder.