BC Gova

Welkom op onze website!

Lidmaatschapscontributie bij een langdurige blessure of ziekte.

Mocht u door een blessure of ziekte niet meer kunnen spelen, geef dit s.v.p. door aan de ledenadministratie. Indien u hierdoor langer dan 3 maanden niet kunt spelen, heeft u recht op een reductie van 50% op het maandelijkse contributie. De reductie geldt niet voor de jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Badminton Bond.


E-mailen
Info