BC Gova

Welkom op onze website!

Privacyverklaring:

 

BC Gova werkt met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat deze gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt.
In deze privacy-verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. En hoe lang deze bewaard worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy-verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of omdat bepaalde procedures binnen de vereniging wijzigen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


Privacyverklaring
Privacy-verklaring BC Gova.pdf (79.83KB)
Privacyverklaring
Privacy-verklaring BC Gova.pdf (79.83KB)

 

E-mailen
Info